Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Acte necesare:

  • Copie  - act de proprietate a spaţiului (chirie, comodat)
  • Copie  - act de constituire (statut) societate;
  • Copie -  certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului;
  • Copie  - certificat  constatator cu privire la declararea punctului de lucru şi a obiectului de activitate la ORC;
  • Copie -  contract cu o firmă de salubritate pentru ridicarea gunoiului;
  • Declaraţia  privind încadrarea pe tipuri de unitati de alimentatie publica (restaurant, bar);
  • Chitanţa -  dovada achitarii impozitelor şi taxelor la Consiliul Local.
  • Cerere tip