Călan, 1 DECEMBRIE 2018 - Dezvelirea Monumentului „ETERNA AMINTIRE”

Dezvelirea Monumentului „ETERNA AMINTIRE”
Dezvelirea Monumentului „ETERNA AMINTIRE”

Decizia comunității orașului Călan de a ridica un monument comemorativ are o mare importanță:  pe de-o parte rezolvă o criză identitară, nevoia de validare și  întărire a legăturilor cu trecutul și viitorul deopotrivă, iar  pe de altă parte reflectă conștientizarea responsabilității pe  care această comunitate o are cu privire la păstrarea și  transmiterea propriei identități. 

Memoria  colectivă este păstrătorul identității unei comunități, iar  expresia continuității acestei comunități este monumentul "Eterna Amintire ", prin înălțarea căruia se încearcă recuperarea  valorilor și principiilor unei generații ce ar trebui să servească  drept model prezentului, cu atât mai mult cu cât situația politică  actuală este la fel de complicată ca și cu un secol în urmă, iar  legimitatea puterii, în toate colțurile lumii, este pusă la  îndoială. Sunt vremuri în care apar reacții de reformulare a unor  identități locale însoțite de încercări de reinventare și  consolidare a unor comunități, iar realizarea monumentului nostru  se înscrie în acest curent. 

Conceptul  lucrării a pornit de la ideea, mai sus amintită, a identității  comunitare și propune o analogie cu trunchiul unui copac: așa cum  trunchiul unui copac face legătura dintre rădăcinile ancorate în  pământ și coroana cu fructe proiectată spre cer, așa și  prezentul face legătura dintre trecut, cu strămoșii noștrii care  ne leagă de pămant și viitor, cu urmașii și speranțele noastre  îndreptate spre "Cer". Asemeni  unui trunchi care își trage seva din pămant, oamenii se formează  datorită trecutului lor. Cerul este cel spre care se îndreaptă  mereu speranțele și rugile oamenilor, este viitorul visat al  comunității. Ceea ce se află între cele două este trunchiul –  prezentul. Nu întamplător, "trunchiul" monumentului este  alcătuit din elemente separate, ci pentru a fi asemănător unei  comunități cosmopolite, formate din indivizi, oameni diferiți care  însă împărtășesc un trecut comun și o viață comună.

Ceremoniile  de dezvelire-inaugurare a monumentului vor începe la ora 09.00 
în 1  DECEMBRIE 2018.

 În cadrul  festivităților dedicate Anului Centenar, în 30.11.2018 la ora  15.00, se va desfășura Simpozionul „CĂLAN-1918, Unire,  Diversitate, Progres” organizat de Primăria Orașului Călan în colaborare  cu Liceul Tehnologic ”Ovid Densușianu” din Călan, la Sala de festivități a instituției de învățământ, din strada Ovid Densușianu nr.5.