Calendarul taxelor

Calendarul taxelor

PROGRAM  INCASARI

Luni -Vineri   8:00 - 15:00
In ultima zi lucrătoare din luna, încasarile se fac până la ora 12 00.  

Calendarul taxelor
Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt:

• Semestrul  I               31 MARTIE

• Semestrul  II             30 SEPTEMBRIE

Contribuabilul care achită integral impozitele şi taxele locale până la data de 31 MARTIE, beneficiaza de o reducere de 10%

Neplata la termen a obligatiilor implică majorari de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere.

IMPORTANT PENTRU PERSOANE JURIDICE:

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului  Local Nr 70/2012, în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea  cotei de impozitare de 1,25 % asupra  valorii de inventar a clădirii.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte astfel:

a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;

b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.