Evidenţa Persoanelor

Program, Servicii oferite

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Program cu publicul:Luni, marţi, miercuri, vineri: 08:00 - 16:00joi: 08:00 - 18:00 Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru:

Atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor

(1) Serviciul comunitar local are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte, păstrează, tine evidenţa şi eliberează în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civila, cărţile de identitate şi cărţile de alegator; b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliu şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Actul de identitate Certificat de naştere Certificat de căsătorie Sentinţă de divorţ după caz Actul de spaţiu ( contract locuinţă ) sau adeverinţă de la  primărie pentru mediul rural (dacă persoana nu este proprietar al spaţiului de locuit trebuie să se prezinte proproetarul imobilului )

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii

Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu poate prezenta una din următoarele documente:

Actele necesare pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă

Actul de identitate Actul de spaţiu ( contract locuinţă ) sau adeverinţă de la primărie pentru mediul rural (dacă persoana nu este proprietar al spaţiului de locuit trebuie să se prezinte proproetarul imobilului) Taxă extrajudiciară de timbru – 5 lei Taxa se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.

Acte necesare la întocmirea dosarului de divorţ

Actul de identitate Certificatele de naştere ale soţilor Certificatul de căsătorie al soţilor Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceiaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate Taxă divorţ – 500 lei

Acte necesare la întocmirea dosarului de căsătorie

Actul de identitate Certificatul medical privind starea sănătăţii Certificatul de naştere Sentinţă de divorţ după caz Certificatul de deces după caz Taxă căsătorie – 20 lei Taxa se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.

Acte necesare la înregistrarea naşterii

Certificatul constatator al naşterii Actul de identitate al mamei sau al declarantului Certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi Declaraţie de recunoaşterea copilului născut în afara căsătoriei

Acte necesare la înregistrarea decesului

Actul de identitate al decedatului original Aertificatul medical constatator al decesului Aertificatul de naştere şi căsătorie al decedatului în original şi copie Livret militar sau adeverinţă de recrutare (pentru persoanele cu vârsta de pînă în 50 ani) Actul de identitate al declarantului în copie

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

Cerere eliberare act identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România 

Publicaţii căsătorii

CODUL CIVIL - ART. 283 - Publicitatea declaratiei de casatorie (1) In aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila dispune publicarea acesteia, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.