Iovanesc Adrian

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
05.01.2009
primar
16.05.2012
primar
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
05.01.2009
23.03.2011