Muntean Dana

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
05.01.2009
inspector
27.01.2010
inspector
17.04.2013
inspector
03.06.2014
inspector
09.06.2015
inspector
14.06.2016
inspector
10.06.2017
inspector
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
05.01.2009
27.01.2010
17.04.2013
03.06.2014
09.06.2015
14.06.2016
10.06.2017