RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ SI DE MEDIU PE ANUL 2018