Socaci Ioan

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
28.01.2010
agent comunitar
11.04.2013
politist local
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
28.01.2010
11.04.2013