Servicii taxe şi impozite

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane juridice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane juridice

Declaraţii

declaraţie autorizaţie restaurante DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane fizice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane fizice

Cerere pentru înregistrarea vehiculelor care nu de supun înmatriculării

Acte necesare: actul de proprietate al vehicolului; actul de identitate / certificatul de înregistrare la Registrul comerţului; dovada plăţii taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării;

Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Acte necesare: Copie - act de proprietate a spaţiului (chirie, comodat) Copie - act de constituire (statut) societate; Copie - certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului;

Calendarul taxelor

Calendarul taxelor PROGRAM  INCASARI Luni -Vineri   8:00 - 15:00In ultima zi lucrătoare din luna, încasarile se fac până la ora 12 00.   Calendarul taxelorTermenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt: • Semestrul  I               31 MARTIE • Semestrul  II             30 SEPTEMBRIE

Hotararea nr. 1/2013

Hotararea nr. 1/2013 cu privire la stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2013.