Tudorache Diana

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
16.02.2016
INSPECTOR
31.05.2017
personal care administreaza sau implementeaza programe sau proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
16.02.2016
31.05.2017