Zapodean Nicolae

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
05.01.2009
referent
26.01.2010
referent
20.05.2013
referent
30.05.2014
referent
29.05.2015
referent
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
05.01.2009
26.01.2010
20.05.2013
30.05.2014
29.05.2015