Acte necesare - alocaţie de stat

  • Dosar
  • Cerere tip
  • Copie BI mama + tata
  • Copie certificat copil nou-născut  + orginal
  • Copie certificate pentru ceilalţi copii
  • Declaraţia celuilalt părinte că este de acord ca soţul/soţia să tie titulara alocaţiei de stat pentru copilul nou-născut