Acte necesare - alocaţie pentru susţinerea familiei

  • Dosar
  • Declaratie tip
  • Copie acte stare civilă , contract apartament
  • Copie livre familie
  • Adeverinte salariu, venit 
  • Adeverinte şcoală
  • Declaratie notarială dacă unul din membrii familiei este casnic