Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

  • Actul de identitate
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie
  • Sentinţă de divorţ după caz
  • Actul de spaţiu ( contract locuinţă ) sau adeverinţă de la  primărie pentru mediul rural (dacă persoana nu este proprietar al spaţiului de locuit trebuie să se prezinte proproetarul imobilului )
  • Contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei
  • Taxă extrajudiciară de timbru – 5 lei

 Ambele taxe se achită la ghişeul serviciului sau pa caseria primăriei oraşului Călan.

Toate actele menţionate mai sus trebuie prezentate în original şi copie.