Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii

Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu poate prezenta una din următoarele documente:

  • Actul de identitate
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie
  • Sentinţă de divorţ după caz
  • Actul de spaţiu ( contract locuinţă ) sau adeverinţă de la  primărie pentru mediul rural ( dacă persoana nu este proprietar al spaţiului de locuit trebuie să se prezinte proproetarul imobilului )
  • 3 fotografii
  • Contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu
  • Taxă extrajudiciară de timbru – 5 lei

Aambele taxe se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.

TOATE ACTELE MENŢIONATE MAI SUS TREBUIE PREZENTATE ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.