Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului in vârstă de până la 2 ani şi a alocaţiei de stat

  • Dosar
  • Cerere tip (primărie)- completată
  • BI/CI sot‚ soţie  (original si copie)
  • CERTIFICAT NASTERE COPIL (original şi copie)
  • Copie după cererea depusă la angajator prin care se solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani, certificată pentru conformitate cu originalul (înregistrată şi aprobată cu data de ……….) sau dispoziţia (decizia) de suspendare a drepturilor.
  • Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz,  din care să rezulte că în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor legii nr.571/2003, privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (formular tip primărie).
  • Cei care au beneficiat în ultima perioada de  somaj - adev. eliberata de AJOFM privind perioada în care au beneficiat şi dispoziţia de suspendare a drepturilor.
  • Declaraţie scrisa de celalalt parinte ca este de acord ca sotul/soţia să fie titulara alocaţiei de stat pentru copilul……..
  • Alte acte, după caz