Acte necesare la întocmirea dosarului de divorţ

    • Actul de identitate
    • Certificatele de naştere ale soţilor
    • Certificatul de căsătorie al soţilor
    • Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceiaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate
    • Taxă divorţ – 500 lei

Taxa se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.

Toate actele menţionate mai sus trebuie prezentate în original şi copie.