Acte necesare la întocmirea dosarului de căsătorie

  • Actul de identitate
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii
  • Certificatul de naştere
  • Sentinţă de divorţ după caz
  • Certificatul de deces după caz
  • Taxă căsătorie – 20 lei

Taxa se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.