Acte necesare la înregistrarea decesului

    • Actul de identitate al decedatului original
    • Aertificatul medical constatator al decesului
    • Aertificatul de naştere şi căsătorie al decedatului în original şi copie
    • Livret militar sau adeverinţă de recrutare (pentru persoanele cu vârsta de pînă în 50 ani)
    • Actul de identitate al declarantului în copie