Acte necesare la înregistrarea naşterii

    • Certificatul constatator al naşterii
    • Actul de identitate al mamei sau al declarantului
    • Certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi
    • Declaraţie de recunoaşterea copilului născut în afara căsătoriei