Actele necesare pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă

    • Actul de identitate
    • Actul de spaţiu ( contract locuinţă ) sau adeverinţă de la primărie pentru mediul rural (dacă persoana nu este proprietar al spaţiului de locuit trebuie să se prezinte proproetarul imobilului)
    • Taxă extrajudiciară de timbru – 5 lei

Taxa se achită la ghişeul serviciului sau la caseria primăriei oraşului Călan.

Toate actele menţionate mai sus trebuie prezentate în original şi copie.