Anunț+Proiectul de hotărâre nr 26 privind ”Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan pe anul 2018”