Bugetul local al orașului Călan, rectificat, la 31.10.2019