Burdus Arabela Ana-Maria

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
24.11.2020
consilier local
02.06.2021
consilier local
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
24.11.2020
02.06.2021