Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane fizice