Acte necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Acte necesare:

  • Cerere de mână;
  • Plan de situație cu identificarea imobilului;
  • Extras de Carte Funciară actualizată la zi;
  • Autorizație de construire – copie xerox;
  • Taxă emitere certificate – 8 lei, conform H.C.L. nr. 9/2013.