Acte necesare pentru concesionare teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru tinerii sub 35 de ani

Acte necesare:

  • Copie după certificatul de naștere;
  • Copie după actul de identitate;
  • Declarație pe propria răspundere, autentificată de notar, a solicitantului că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe.