Dan Elena

DECLARATIILE DE AVERE: 
Data semnariiDeclaratie de avereFunctia
05.01.2009
referent
28.01.2010
inspector
09.04.2013
sef serviciu financiar
29.05.2014
sef serviciu financiar
09.06.2015
sef serviciu financiar
14.06.2016
sef serviciu financiar
17.05.2017
sef serviciu finaciar-contabil
21.05.2018
sef serviciu finaciar-contabil
10.05.2019
sef serviciu
23.04.2020
inspector
25.05.2021
sef serviciu
DECLARATIILE DE INTERESE: 
Data semnariiDeclaratie de interese
05.01.2009
27.01.2010
09.04.2013
29.05.2014
09.06.2015
14.06.2016
17.05.2017
21.05.2018
10.05.2019
23.04.2020
25.05.2021