DECIZII DE IMPUNERE CENTRALIZATE, AN 2020, PERSOANE FIZICE