Acte necesare pentru emiterea certificatului de urbanism

  • Cerere tip - completată integral şi corect;
  • Planuri cadastrale / topografice cu evidenţierea imobilelor în cauză:
      1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele O.C.P.I, plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerere de O.C.P.I;
      2. pentru imobilele înscrise în O.C.P.I., extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi Extras de Carte Funciară, actualizat la zi (cu 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei) eliberate, la cerere, de O.C.P.I.
  • Documentul de plată a taxei de eliberare a C.U., în copie.