LISTA IMOBILELOR CE URMEAZĂ A FI EXPROPIATE ŞI PLANUL TOPOGRAFIC CARE CONŢINE CORIDORUL DE EXPROPRIERE