Organizare

CONDUCERE

Director:
ing. Teodorescu Ioan

Directori adjuncti:

prof. Stancu Silvia

prof. Ocolisan Elia Dorica

invatamant liceal si invatamant special integrat in invatamantul de masa 

invatamant prescolar, primar si gimnazial

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ing.  Teodorescu Ioan presedinte director
prof. Stancu Silvia membru director adjunct
prof. Ocolisan Elia Dorica membru director adjunct
prof. inv. presc. Grigoras Delia membru cadru didactic
prof. Dinisoni Manuela membru cadru didactic
prof. Marinescu Mariana membru  
Solymosi Carla reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor  
prof. Cimponer Raluca reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor  
ing, Fulea Angelica reprezentat al Consiliului Reprezentativ al Parintilor  
Silaghi Mihaela reprezentantul Primarului  Orasului Calan  
ing.Jurj Florin reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan  
Puscas Dinu reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan  
Chitidean Dorel reprezentantul Administratiei Publice Locale Calan  
Grosu Ionela reprezentant Consiliul Elevilor  
prof. Teodorescu Dacia lider sindicat  
prof. Gaspari Karoly Anton lider sindicat  

STRUCTURA UNITATII SCOLARE:

Structura Nivel de invatamant Nr. clase Elevi
Gradinita "Voinicelul" Calan Prescolar program  prelungit 2 44
Prescolar program normal 6 148
Prescolar Lb Maghiara 1 20
Gradinita PN Strei Prescolar PN grupa combinata  1  10
Gradinita PN Nadastia de Jos Prescolar PN grupa combinata  1  10
Gradinita PN O.V. Calan Prescolar PN grupa combinata  1  18
Gradinita PN Batiz Prescolar PN grupa combinata  1  11
Gradinita PN Criseni Prescolar PN grupa combinata  1  11
Gradinita PN Grid Prescolar PN grupa combinata  10
Scoala Primara Strei Primar clasa combinata  1  10
Scoala Primara Nadastia de Sus Primar clasa combinata  1  4
Scoala Primara Nadastia de Jos  Primar clasa combinata  1  11
Scoala Primara O.V.Calan  Clase combinate  2  27
”A doua sansa” – Primar – clasa combinata (I-IV)  1  12
Scoala Primara Sincrai Primar clasa combinata  1  4
Scoala Primara Batiz Primar clasa combinata  8
Scoala Primara Valea Singeorgiului Primar clasa combinata  1  5
Scoala Gimnaziala Calan   Primar  16  362
Gimnazial  15  400
“A doua sansa” – Ciclul secundar inferior – clasa combinata (V – VIII)    
Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Calan      Liceal teoretic zi  5  109
Liceal tehnologic zi RD  11  254
Liceal tehnologic seral RD  5 148
Liceal tehnologic seral RP  3  78
Profesional  2  55
Tehnologic – invatamant special integrat in invatamantul de masa  6  56
 TOTAL   88  1815

PERSONAL ANGAJAT PE TOATE STRUCTURILE:
Personal didactic               127
Personal didactic auxiliar    14
Personal nedidactic             36

BAZA MATERIALA:
- 60 sali de clasa
- 2 laboratoare (1 – fizica, 1 – chimie)
- 5 laboratoare informatica
- 5 cabinete (2 – cabinet multimedia, 1 – cabinet mecanica, 1 – cabinet electrotehnica)
- 2 biblioteci
- 1 sala sport
- 2 Sali de festivitati (cu 120 locuri)
- 7 ateliere pentru instruire practica 
- 2 cabinete psihopedagogice
- 1 cantina (cu 200 locuri)
- 1 internat (cu 348 locuri)
- 3 terenuri de sport amenajat