Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Călan pentru anul 2019