Planului local de actiune la nivelul oraşului Călan pentru anul 2019 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020