PROCES VERBAL PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE