PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în orașul Călan