PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 /2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 /2019 referitor Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Călan în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructurä necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice.