PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul sprijinului financiar acordat de la bugetul local al orașului Călan, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare