PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 / 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 / 2017 cu privire la aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Calan pe anul 2017