PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 32/2018 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI MANIFESTĂRILOR SOCIAL-COMUNITARE, CULTURAL-ARTISTICE ȘI DE DIVERTISMENT CARE SE VOR ORGANIZA PE PARCURSUL ANULUI 2018 ÎN ORAȘUL CĂLAN