PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 /2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 /2017 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa și canalizare, județul Hunedoara, și acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Călan pentru a vota aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Călan este membru asociat