Proiect de hotărâre nr 37/2019

Proiect de hotărâre nr 37/2019 pentru aprobarea regulamentului privind mecanismul de recuperare prin taxa de reabilitare termica a sumelor avansate de UAT Orașul Călan pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor la blocurile de locuințe incluse în Programul Operațional Regional 2014-2020