Proiect de hotărâre nr 69/2019

Proiect de hotărâre nr 69/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a orașului Călan în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructurä necesare susținerii acestora