Proiect de hotărâre nr. 73/2018 cu privire la inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea private a orașului Călan