Proiect de Hotărâre nr. 81/2019 cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul orașului Călan pentru anul 2020