PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 90 /2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 90 /2018 privind însușirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constand in: - colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”