PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/2021 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ LA NIVELUL ORASULUI CALAN SI A REGULAMENTULUI PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCESULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ