PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE