Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.1042015, de aprobare a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016