PROIECT DE HOTARARE NR. 34/2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 34/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN.